Saunan laajennus, Villinki

2022

Saariston rantakaavan mukaan rannoille ei enää rakenneta. 

Sauna laajennettiin vanhoille perustuksille.